Google Earth paraqet ndryshimet e pyjeve në botë

Një hartë e re globale që pasqyron humbjet dhe përfitimin e sipërfaqeve pyjore, është krijuar me ndihmën e Google Earth. Harta e re interaktive në internet është vënë në dispozicion të publikut dhe tregon sipërfaqet globale pyjore në nivele shumë të detajuara. Humbja / Shkalla / Fitimi (Me të Kuqe / Jeshile / Blu) Harta tregon gjendjen e pyjeve të botës gjatë viteve 2000-2012, bazuar mbi 650.000 imazhe satelitore nga Landsat 7. Gjatë kësaj periudhe harta tregon se Toka ka humbur një sipërfaqe pyjore në përmasat e Mongolisë së sotme ose pemë të mjaftueshme për të mbuluar Britaninë e Madhe gjashtë herë. Progresi i Brazilit në uljen e shpyllëzimit është kompensuar nga humbjet në Indonezi, Malajzi, Paraguai dhe Angola, sipas një studimi në revistën Science. "Kjo është harta e parë që pasqyron ndryshimet e pyjeve në nivel global dhe relevante në nivel lokal," tha Prof Mateu Hansen i Universitetit të Merilendit, i cili udhëhoqi ekipin që zhvilloi hartën. Studimi i tyre raporton një numër të gjetjeve kryesore mbi ndryshimin e pyjeve gjatë viteve 2000-2012 - bazuar në imazhet satelitore. Toka ka humbur 2.3 milionë kilometra katrorë të mbuluar me pyje në atë periudhë, për shkak të prerjeve, zjarrit, sëmundjeve apo stuhive. Por planeti gjithashtu përfitoi 800.000 km katrorë me pyje të reja, një humbje neto prej 1.5 milionë km katrorë. Brazili kishte përmirësimin më të mirë se çdo vend tjetër, duke përgjysmuar prerjen e pyjeve gjatë viteve 2003-04 dhe 2010-11. Shqipëria ka humbur 1.6 për qind të pyjeve ose rreth 13.000 hektarë. Indonezia ka pasur rritjen më të madhe në shpyllëzimet, duke dyfishuar humbjen e saj vjetore në gati 20,000 km katrorë gjatë viteve 2011-12. Paraguai, Malajzia dhe Kamboxhia kishin normat më të larta kombëtare të shpyllëzimit. Në përgjithësi, humbja e pyjeve tropikale është rritur me rreth 2.100 km katrorë në vit, thanë studiuesit. Harta do të përditësohet çdo vit dhe mund të përdoret për të vlerësuar efektivitetin e programeve të menaxhimit të pyjeve. Ajo gjithashtu mund të ndihmojë grupet mjedisore për të monitoruar ndikimet e shpyllëzimit, duke përfshirë edhe kërcënimet e biodiversitetit, ruajtjen e karbonit dhe ndryshimet klimatike.

Një hartë e re globale që pasqyron humbjet dhe përfitimin e sipërfaqeve pyjore, është krijuar me ndihmën e Google Earth. Harta e re interaktive në internet është vënë në dispozicion të publikut dhe tregon sipërfaqet globale pyjore në nivele shumë të detajuara.

Humbja / Shkalla / Fitimi (Me të Kuqe / Jeshile / Blu)

Një hartë e re globale që pasqyron humbjet dhe përfitimin e sipërfaqeve pyjore, është krijuar me ndihmën e Google Earth. Harta e re interaktive në internet është vënë në dispozicion të publikut dhe tregon sipërfaqet globale pyjore në nivele shumë të detajuara. Humbja / Shkalla / Fitimi (Me të Kuqe / Jeshile / Blu) Harta tregon gjendjen e pyjeve të botës gjatë viteve 2000-2012, bazuar mbi 650.000 imazhe satelitore nga Landsat 7. Gjatë kësaj periudhe harta tregon se Toka ka humbur një sipërfaqe pyjore në përmasat e Mongolisë së sotme ose pemë të mjaftueshme për të mbuluar Britaninë e Madhe gjashtë herë. Progresi i Brazilit në uljen e shpyllëzimit është kompensuar nga humbjet në Indonezi, Malajzi, Paraguai dhe Angola, sipas një studimi në revistën Science. "Kjo është harta e parë që pasqyron ndryshimet e pyjeve në nivel global dhe relevante në nivel lokal," tha Prof Mateu Hansen i Universitetit të Merilendit, i cili udhëhoqi ekipin që zhvilloi hartën. Studimi i tyre raporton një numër të gjetjeve kryesore mbi ndryshimin e pyjeve gjatë viteve 2000-2012 - bazuar në imazhet satelitore. Toka ka humbur 2.3 milionë kilometra katrorë të mbuluar me pyje në atë periudhë, për shkak të prerjeve, zjarrit, sëmundjeve apo stuhive. Por planeti gjithashtu përfitoi 800.000 km katrorë me pyje të reja, një humbje neto prej 1.5 milionë km katrorë. Brazili kishte përmirësimin më të mirë se çdo vend tjetër, duke përgjysmuar prerjen e pyjeve gjatë viteve 2003-04 dhe 2010-11. Shqipëria ka humbur 1.6 për qind të pyjeve ose rreth 13.000 hektarë. Indonezia ka pasur rritjen më të madhe në shpyllëzimet, duke dyfishuar humbjen e saj vjetore në gati 20,000 km katrorë gjatë viteve 2011-12. Paraguai, Malajzia dhe Kamboxhia kishin normat më të larta kombëtare të shpyllëzimit. Në përgjithësi, humbja e pyjeve tropikale është rritur me rreth 2.100 km katrorë në vit, thanë studiuesit. Harta do të përditësohet çdo vit dhe mund të përdoret për të vlerësuar efektivitetin e programeve të menaxhimit të pyjeve. Ajo gjithashtu mund të ndihmojë grupet mjedisore për të monitoruar ndikimet e shpyllëzimit, duke përfshirë edhe kërcënimet e biodiversitetit, ruajtjen e karbonit dhe ndryshimet klimatike.

Harta tregon gjendjen e pyjeve të botës gjatë viteve 2000-2012, bazuar mbi 650.000 imazhe satelitore nga Landsat 7. Gjatë kësaj periudhe harta tregon se Toka ka humbur një sipërfaqe pyjore në përmasat e Mongolisë së sotme ose pemë të mjaftueshme për të mbuluar Britaninë e Madhe gjashtë herë.

Progresi i Brazilit në uljen e shpyllëzimit është kompensuar nga humbjet në Indonezi, Malajzi, Paraguai dhe Angola, sipas një studimi në revistën Science. “Kjo është harta e parë që pasqyron ndryshimet e pyjeve në nivel global dhe relevante në nivel lokal,” tha Prof. Mateu Hansen i Universitetit të Merilendit, i cili udhëhoqi ekipin që zhvilloi hartën.

Studimi i tyre raporton një numër të gjetjeve kryesore mbi ndryshimin e pyjeve gjatë viteve 2000-2012 – bazuar në imazhet satelitore. Toka ka humbur 2.3 milionë kilometra katrorë të mbuluar me pyje në atë periudhë, për shkak të prerjeve, zjarrit, sëmundjeve apo stuhive.

Por planeti gjithashtu përfitoi 800.000 km katrorë me pyje të reja, një humbje neto prej 1.5 milionë km katrorë. Brazili kishte përmirësimin më të mirë se çdo vend tjetër, duke përgjysmuar prerjen e pyjeve gjatë viteve 2003-04 dhe 2010-11.

Një hartë e re globale që pasqyron humbjet dhe përfitimin e sipërfaqeve pyjore, është krijuar me ndihmën e Google Earth. Harta e re interaktive në internet është vënë në dispozicion të publikut dhe tregon sipërfaqet globale pyjore në nivele shumë të detajuara. Humbja / Shkalla / Fitimi (Me të Kuqe / Jeshile / Blu) Harta tregon gjendjen e pyjeve të botës gjatë viteve 2000-2012, bazuar mbi 650.000 imazhe satelitore nga Landsat 7. Gjatë kësaj periudhe harta tregon se Toka ka humbur një sipërfaqe pyjore në përmasat e Mongolisë së sotme ose pemë të mjaftueshme për të mbuluar Britaninë e Madhe gjashtë herë. Progresi i Brazilit në uljen e shpyllëzimit është kompensuar nga humbjet në Indonezi, Malajzi, Paraguai dhe Angola, sipas një studimi në revistën Science. "Kjo është harta e parë që pasqyron ndryshimet e pyjeve në nivel global dhe relevante në nivel lokal," tha Prof Mateu Hansen i Universitetit të Merilendit, i cili udhëhoqi ekipin që zhvilloi hartën. Studimi i tyre raporton një numër të gjetjeve kryesore mbi ndryshimin e pyjeve gjatë viteve 2000-2012 - bazuar në imazhet satelitore. Toka ka humbur 2.3 milionë kilometra katrorë të mbuluar me pyje në atë periudhë, për shkak të prerjeve, zjarrit, sëmundjeve apo stuhive. Por planeti gjithashtu përfitoi 800.000 km katrorë me pyje të reja, një humbje neto prej 1.5 milionë km katrorë. Brazili kishte përmirësimin më të mirë se çdo vend tjetër, duke përgjysmuar prerjen e pyjeve gjatë viteve 2003-04 dhe 2010-11. Shqipëria ka humbur 1.6 për qind të pyjeve ose rreth 13.000 hektarë. Indonezia ka pasur rritjen më të madhe në shpyllëzimet, duke dyfishuar humbjen e saj vjetore në gati 20,000 km katrorë gjatë viteve 2011-12. Paraguai, Malajzia dhe Kamboxhia kishin normat më të larta kombëtare të shpyllëzimit. Në përgjithësi, humbja e pyjeve tropikale është rritur me rreth 2.100 km katrorë në vit, thanë studiuesit. Harta do të përditësohet çdo vit dhe mund të përdoret për të vlerësuar efektivitetin e programeve të menaxhimit të pyjeve. Ajo gjithashtu mund të ndihmojë grupet mjedisore për të monitoruar ndikimet e shpyllëzimit, duke përfshirë edhe kërcënimet e biodiversitetit, ruajtjen e karbonit dhe ndryshimet klimatike.

Shqipëria ka humbur 1.6 për qind të pyjeve ose rreth 13.000 hektarë. Indonezia ka pasur rritjen më të madhe në shpyllëzimet, duke dyfishuar humbjen e saj vjetore në gati 20,000 km katrorë gjatë viteve 2011-12.

Paraguai, Malajzia dhe Kamboxhia kishin normat më të larta kombëtare të shpyllëzimit. Në përgjithësi, humbja e pyjeve tropikale është rritur me rreth 2.100 km katrorë në vit, thanë studiuesit. Harta do të përditësohet çdo vit dhe mund të përdoret për të vlerësuar efektivitetin e programeve të menaxhimit të pyjeve.

Ajo gjithashtu mund të ndihmojë grupet mjedisore për të monitoruar ndikimet e shpyllëzimit, duke përfshirë edhe kërcënimet e biodiversitetit, ruajtjen e karbonit dhe ndryshimet klimatike.

(Herë të lexuara: 552)

About Armand Plaku

Check Also

Tashmë Samsung Galaxy S8 juaj mund të kthehet në një kompjuter personal

  Samsung Galaxy S8 ka vendosur të lancojë më së fundi edhe një risi të …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *