Mënyra më e lehtë për të përdorur shumë akounte nga një calular i vetëm

Nëse të përdor Gmail,Google apps,akounte të ndryshme Facebooku ky do të ishte një tmerr për ju, të përdorni kaq shumë akounte.Ja disa ndihma për ju.


Disa aplikacione bëjnë një punë shumë të mirë, që ju të menaxhoni disa akounte në të njëjtën kohë.Aplikacionet si Gmail,Yahoo dhe Outlook kombinojnë të gjitha inbokset sëbshku dhe ju mund të merrni mesazhet nga të gjithë akountet në një të vetëm.Edhe Twiter ka nisur ta përdorë këtë metodë në celularët iOS dhe Android.Në iOS , hap butonin ME, kliko tek Accounts, zgjidh More options dhe kliko tek Create new account.Në Android kliko imazhin tënd dhe në menunë që del kliko Add existing account.Ti nuk mund të shohësh të dy akountet njëkohësisht por mund të ndryshoni shumë shpejt mes tyre.Të njëjtën gjë mund të bëni edhe me Facebook dhe Instagram.