Roboti më i çuditshëm që keni parë ndonjëherë.

Një inxhinier i thjeshtë ka krijuar një robot që formon shinat e trenit pafundësisht.Ky duket një robot i thjeshtë dhe i panevojitshëm por është një mënyrë shumë e thjeshtë për të tërhequr vëmendjen e publikut.Përveç kësaj ai njihet edhe në Reddit si një trend shumë i përhapur ku shumë person ka pyetur veten a do të rrëzohet ndonjëherë ky tren, por është e pamundur se pse ky robot është programuar që të kryej të njëjtën lëvizje përsëri e përsëri e përsëri… Kjo mund t’ju bëjë edhe juve gjithashtu të sfidoni shokët tuaj të shikoni këtë video për një orë dhe të shohin nëse roboti do të gabojë ndonjëherë.