Emra per djem me shkronjen S

 • SABAH
 • SABIN
 • SABIR
 • SABON
 • SADI
 • SAID
 • SAIM
 • SAIMIR
 • SAKO
 • SALIKO
 • SAMENT
 • SAMI
 • SAMIR
 • SAMOEL
 • SAMON
 • SAMUEL
 • SAMUIL
 • SANDER
 • SANI
 • SAPRIN
 • SAR
 • SARANDi
 • SARDEN
 • SARDIAN
 • SARMIN
 • SATION
 • SAUD
 • SAVA
 • SAZAN
 • SEAD
 • SEID
 • SELMON
 • SELVER
 • SEM
 • SEMIN
 • SENTON
 • SERAFIN
 • SERAFORM
 • SHAH
 • SHARR
 • SHEGAN
 • SHEGOR
 • SHEGUSH
 • SHELGOR
 • SHEND
 • SHENDIM
 • SHENDOR
 • SHENDRIT
 • SHENDVER
 • SHENJTAR
 • SHKAMB
 • SHKAMBOR
 • SHKODRAN
 • SHKOZAK
 • SHKREP
 • SHKULMOR
 • SHKUMBIN
 • SHKËLQAR
 • SHKËLQIM
 • SHKËLQOR
 • SHKËLZEN
 • SHKËMB
 • SHKËMBOR
 • SHKËNDIJOR
 • SHNDRIT
 • SHPART
 • SHPAT
 • SHPATAR
 • SHPEJTIM
 • SHPEND
 • SHPRESAR
 • SHPRESIM
 • SHPRESMIR
 • SHPRESOR
 • SHPËTIM
 • SHQIPRIM
 • SHQIPËRI
 • SHQIPËRIM
 • SHTATMIR
 • SIAR
 • SIBAL
 • SIBEN
 • SIDRIT
 • SIJET
 • SIKAN
 • SILVAN
 • SILVIAN
 • SIMON
 • SINER
 • SKERD
 • SKERDI
 • SKERDIAN
 • SKERDILAID
 • SKIFTER
 • SKIRTAN
 • SKORD
 • SKORDIAN
 • SLATOR
 • SOKOL
 • SONIL
 • SORKADH
 • SOTIR
 • SPARTAK
 • STEFANO
 • STELUSH
 • STILIAN
 • SUFERIN
 • SURIL
 • SURIN
 • SUTOSH
 • SYMIR
 • SYNAR
 • SYNI
 • SYRI
 • SYRRUSH
 • SYTAR
 • SYZJARR