Fjalorth

Disa terma informatikë të përkthyera në shqip në uebfaqen krokodili.al:

 • Add-on                             shtojcë
 • Browser                           shfletues
 • Chat                                  bisedë, bisedoj
 • Desktop                            kompjuter tavoline
 • Digital                               digjital
 • E-mail                               postë elektronike
 • File Preview                    paraafishim skedari
 • Hard disk                         disk i ngurtë
 • Hacker                              pirat kibernetik
 • Laptop                               kompjuter portativ
 • Messenger                        lajmëtar
 • Operation system            sistem operativ
 • Option                                opsion, mundësi
 • Plug-in                               shtojcë
 • Smartphone                      telefon i zgjuar, inteligjent, i mençur
 • Tablet                                 tablet
 • Touchscreen                     ekran me prekje
 • Update                               përditësim
 • Upgrade                             përmirësim
 • Wireless                             pa kabllo
 • Web                                     ueb