SFK12 Software Freedom Kosova 2012

Perens është bashkë-themelues i Open Source Initiative (OSI).nAndrew Betts:n -Zhvillues në PHP dhe JavaScript si dhe themelues i Assanka, tani pjesë e Financial Times. Krokodili Betts është ligjërues për tema të lidhura me HTML5 dhe PHP.nProf.Dr.Frederik Questier:n -Këshilltar akademik për projektet arsimore të TIK-ut në disa vende në zhvillim si dhe profesor në disa departamente në Vrije Universiteit, Bruksel. Prof. Questier është autor dhe redaktor i disa librave dhe artikujve në fushën e teknologjisë, inovacionit dhe softuerit të lirë.nFlamur Mavraj:n – Mavraj është zhvillues i aplikacioneve në ueb me PHP.