Shpjegimi i Endrrave me shkronjen Ë

Ëmbëlsirë

Gëzime emocionale

Hyrje parash

Njohje që do të sjellë lumturi

Realizimi i projekteve tuaj

Ëmbëltore

Nëse e shihni ëmbëltoren: shqetësim

Nëse jeni në ëmbëltore : sëmundje në stomak 

Duke na shërbyer në ëmbëltore : humbje e pavarësisë personale